seo йерархия

Йерархия на техническите SEO нужди за вашия сайт

Какво трябва да направи един сайт, за да стане най-добрата версия, която може да бъде? Здрави, функционални сайтове, които са достигнали пълния си SEO потенциал, са оптимизирани на базата на проучване на пазара и ключови думи, E-A-T, съдържание, свързано с намерението за търсене, профили за обратна връзка и др. Но всички те имат едно общо нещо: техническите SEO нужди са изпълнени.

Нуждата от технически SEO в сайта Ви можем да си представим като една йерархия. Ако нуждите, които са по-ниско в йерархията, не са изпълнени, е трудно да се изпълнят потребностите на следващото ниво. Всяко ниво отговаря на различно изискване в света на търсачките: възможност за обхождане, индексиране, достъпност, класификация и възможност за кликване.

Разбирането на това, което включва всяко ниво на пирамидата, помага на техническия SEO да изглежда малко по-прост, без да се опростява ролята му в създаването на уебсайт.

йерархия на SEO нужди
SEO йерархия на нуждите на вашия сайт (отдолу нагоре): обхождане, индексиране, достъпност, класификация и възможност за кликване)

Основата на техническото SEO: обхождане
В основата на пирамидата на техническите нужди на SEO е обхождането на URL адреса.

Обхождането се отнася до способността на URL да бъде открит от ботовете на търсещите машини. URL адресите, които не могат да бъдат обхождани, все още могат да бъдат достъпни за потребителите, навигиращи в уебсайта Ви, но тъй като не са видими за ботовете, не могат да се показват в резултатите от търсенето.

Следователно URL адреси, изпълнили тази стъпка са:

 • Известни на търсачките. Търсачките откриват URL адресите чрез обхождане на връзки и четене на вашата карта на сайта.
 • Не са забранени за ботове. Повечето ботове на търсещите машини ще спазват инструкциите и директивите на мета роботите във файла robots.txt, който ги моли да не обхождат определени страници или директории.
 • Покрити от бюджета за обхождане на уебсайта. По-рядко „бюджетът“, предоставен от алгоритмите на Google, се изразходва за други части на даден сайт, което води до забавяне или проблеми при търсене на конкретен URL адрес.

Първата стъпка в техническия SEO одит, например, е да разкриете страници, които не могат да бъдат индексирани, и причината защо това не се случва.

По същия начин, макар че бюджетът за обхождане може да изглежда труден за количествено определяне, основният принцип е, че когато цената на обхождането е оптимизирана и когато първоначално се представят страниците с приоритет, чрез търсачките може да се натрупа повече трафик. Техническото SEO използва начина, по който се откриват страниците и се приоритизират за по-добро обхождане; той използва исторически данни за честотата на обхождане и минали ситуации, които предизвикват повишена активност при обхождане, за да се подобрят настоящите нива.

Индексиране
Точно над обхождането в йерархията на техническите SEO нужди е индексирането.

URL адресите, които могат да бъдат индексирани, са URL адреси, които дадена търсачка може да включи в каталог от страници, които могат да бъдат представени на резултатите от търсенето. Дори когато URL адресът е обходен, различни причини могат да попречат на добавянето му към индекса.

В най-опростените ситуации, страниците могат да бъдат възпрепятствани от индексиране с мета роботи и директиви robots.txt.

състояние на индексиране
Състояние на индексиране на стратегическа група от страници. Инструмент: OnCrawl

Но Google избира да не индексира страници, когато съществува по-авторитетна версия за същото съдържание. Такъв е случаят, когато бот открива следните елементи:

 • Дублирано съдържание
 • Канонични декларации
 • Алтернативни версии като страници за отпечатване или мобилни страници. (При текущото приоритизиране на индекса за мобилни устройства, мобилните версии се индексират първо вместо десктоп версиите)
 • Пренасочвания

За да се гарантира, че правилните страници могат да бъдат индексирани, техническият SEO проверява дали тези елементи са правилно настроени и дали се прилагат към правилните страници.

Достъпност и ефективност на уебсайта
Достъпният URL адрес се показва и визуализира лесно .

URL адресът, който може да се обхожда и може да се индексира, все още може да бъде недостъпен, когато ботът на търсачката опита да го обходи. Страниците и сайтовете, които се класират, но които имат постоянни проблеми с достъпността, често са санкционирани в резултатите от търсенето.

Достъпността за роботи - и за потребители - обхваща широк кръг от свързани теми:

 • Производителност на сървъра
 • HTTP статус
 • Време за зареждане / размер на страницата
 • JavaScript визуализация
 • Дълбочина на страницата в архитектурата на сайта
 • Осиротели страници
 • Уебсайт съпротива срещу спам и хакерство

Целта е да се открие вариантът, при който показателите за достъпност и ефективност влияят отрицателно на производителността на SEO и да се гарантира, че всички страници на даден уебсайт отговарят поне на това минимално ниво. Следователно техническия SEO използва инструменти за измерване на всичко това, от време на неработещ сървър или HTTP статус, обслужване от ботове и потребители, до размера на ресурсите (CSS, JS, изображения ...), прехвърлени, когато се изисква дадена страница, или показатели за времето за зареждане като TTFB, FCP или TTLB.

време за отговор на страницата
Средно време за отговор между десктоп и мобилни ботове и нужните ресурси. Инструмент: OnCrawl

След като се обърне внимание на въпросите, свързани с достъпността, можем да кажем, че основните технически нужди на страницата са изпълнени. Без тези стъпки, страниците и SEO уебсайтовете ще страдат. Тъй като продължаваме да се движим по-нагоре по йерархията на нуждите, преминаваме от блокиращи фактори към фактори на подобрение.

Класификация: ролята на техническия SEO за подобряване на позициите
Rankability (или Класификация) е първата от двете най-високи нива на пирамидата, които се занимават със самите оптимизации. Вместо да формират основите на SEO, те понякога се считат за напреднали стъпки за подобрение на техническия SEO .

Ясно е, че обхождането, индексирането и достъпните URL адреси могат да се класират. Някои дори могат да се класират добре. Въпреки това, обикновеният URL адрес ще се класира по-добре и по-напред с малко помощ от ваша страна.

 1. Използване на връзки за повишаване на класирането
  Свързването, независимо дали вътрешно или външно, прехвърля важността на страницата (и трафика!) от популярни страници на по-малко популярни. Това е в полза на вторият вид страници. Следователно техническите стратегии за SEO ще прегледат препратките, за да определят кое е във ваша полза при класирането на по-малко трафикираните ви страници. Вътрешните връзки могат не само да подобрят честотата на обхождане (чрез засилване на посещаемостта при свързването с ново или актуализирано съдържание), но те също така прехвърлят значението на страницата и помагат за изграждането на съдържателни елементи. Това садве стратегии за подобряване на ранга на страницата.

  увеличаване трафика на страница
  Разпределяне на SEO трафика според номера на вътрешни линкове на страница. След 50 вътрешни линка, активността на страницата се увеличава. Инструмент: OnCrawl

   

 2. Подобряване на позициите със семантична оптимизация
  Силози за съдържание, създадени чрез свързване на семантично свързано съдържание, помагат на групи от страници да се класират по-добре, отколкото една страница. Те изграждат както дълбочина, така и опит, като същевременно разширяват обхвата на ключовите думи със страници, които се фокусират върху ключови думи с дълги опашки и семантично свързани понятия. В някои случаи може да бъде полезно да се погледне и уместността на дадена страница по отношение на останалата част от сайта, да се изследва плътността на ключовите думи, броя на думите, съотношението текст-код и други фактори, които могат да бъдат или червени знамена. или показатели за качество на съдържанието за дадена група ключови думи.

Clickability: връзката между SEO и поведението на потребителите
Последната стълба в йерархията на техническата SEO оптимизация се отнася до технически елементи, които правят потребителите по-склонни да кликнат върху резултатите ви.

Поради това как търсачките представят резултатите, това може да включва печелене на желани места за SERP извън нормалния органичен ред и обогатяване на URL обявите.

Структурата на съдържанието, като списъци, таблици и заглавия, помагат на търсачките да разберат съдържанието ви и да улеснят динамичното създаване на представени резултати, карусели и др.

По подобен начин, официално структурираните данни, включително маркировката Schema.org, подобряват обявите за търсене с богати елементи:

 • Така наречените "трохи"
 • Оценки със звезди
 • Информация за продукта (цена, склад…).
 • Информация за събитието (дата, местоположение…).
 • Информация за рецептата (миниатюри, рейтинг, време за подготовка, калории…).
 • Връзки към ключови страници на сайта.
 • Търсене в сайта от SERP

По същия начин видеоклиповете и изображенията с подходящо маркиране имат предимство в търсенето на изображения и видео.

Уникалността на съдържанието привлича потребителите. Макар че това остава само едно абстрактно понятие, се появяват техническите средства за неговото анализиране и подобряване.

Междувременно, техническото SEO има за цел да използва технически средства, за да забележи и сигнализира потенциални несъответствия в намерението за търсене или дублираното съдържание чрез анализ на сходството.

Накрая, техническото SEO анализира данните за поведението на потребителите, съчетани с характеристиките на сайта, за да открие корелации. Целта е да се създадат повече ситуации, в които вашият сайт привлича потребителите. Тази стратегия може да разкрие изненадващи корелации между структурата на страницата или уебсайта и показателите, базирани на потребителите, като степента на отпадане или времето в сайта.

Прилагане на технически подобрения
Не се нуждаете от технически опит, за да разберете или да посрещнете критичните нужди в дъното на техническата SEO йерархия.

Ако има проблеми, които пречат на сайта ви да бъде обхождан, индексиран, класиран или нещо подобно, усилията за SEO в други области няма да бъдат толкова ефективни. Откриването и разрешаването на тези проблеми е ролята на техническата SEO. Решения като OnCrawl ще ви помогнат да разберете откъде да започнете с действащи табла и отчети, комбиниращи съдържанието, регистрационните файлове и данните за търсене в мащаб.