fast seo ranking

Джон Мюлер бе попитан: Могат ли новите сайтове да заемат високи SEO позиции в търсачката само поради доброто съдържание? Или това отнема известно време, като  това е основният фактор за SEO класирането на сайтовете?

Конкретно въпроса бе: “ – Теоретично може ли сайт, който е само седмица или две, да заеме водещи позиции в Google за свръх конкурентни заявки, например [обувки]? Само благодарение на съдържанието, като се има предвид, че това е най-важната част от основния обновен Google алгоритъм?

Ако не, тогава времето ли е основния фактор, когато става въпрос за класиране на страници в силно конкурентни теми, без значение колко добри са тези страници, ако не са създадени на установени/“стари“ и добре seo класирани сайтове. “

Според Мюлер класирането не може да бъде сведено само до два показателя – съдържание и време. Всъщност има още много фактори които с времето влияят на SEO класирането.

Що се отнася до новите сайтове, Google предварително оценява сайтовете и ги класира въз основа на тези оценки/показатели.

Понякога в резултатите на търсачката, сайт първоначално може да се класира по-високо, отколкото заслужава или по-ниско. С течение на времето, тъй като Google получава повече данни (повече сигнали), ситуацията ще се компенсира и ще заеме заслужена позиция спрямо другите сайтове.

В някои случаи Google първоначално правилно оценява сигналите/данните на нов сайт, но не винаги и му е необходимо време да се стабилизира в класирането и Гугъл резултатите.

на по късен етап от разговора Мюлер споделя: „Ние използваме много различни фактори, когато става въпрос за обхождане, индексиране и класиране. Понякога това означава, че напълно нови сайтове заемат високи позиции в търсенето. Понякога може да отнеме повече време, за да се уталожи всичко “.

Поради факта, че новите сайтове не изпращат толкова много сигнали, Google прогнозира тяхната позиция и използва прогнозни стойности (На какво се основават тези оценки, Мюлер не уточни).

Направените изводи ни насочват към:

  • Google класира нови сайтове въз основа на прогнозни данни.
  • Тъй като новите сайтове практически нямат други сигнали с изключение на страницата и съдържанието (данните за връзки и поведение са почти нулеви), вероятно тези сигнали се вземат предвид от Google в процеса на първоначална оценка на сайта. Търсачката може да използва прогнозни данни за тези сайтове.
  • Времето не е важен фактор за класиране. Идеята за времето като фактор за класиране е тясно свързана с теорията на Google Sandbox, според която, новите сайтове не могат да заемат високи позиции, докато не изтече известно време. Google обаче многократно опровергава предположения за съществуването на такава „пясъчна кутия„.
  • Голям е броя на SEO алгоритми участващи в определянето на позициите за нови сайтове.
Споделете: