Интернет рекламата спомага за Класиране на първа страница разчитат мнозина и съответно търсенето на компании, занимаващи се със seo оптимизация и разбиращи от добра онлайн реклама е голямо.

Успешният онлайн бизнес зависи до голяма степен от успешната интернет реклама. Ако рекламирате правилно продукта или услугата, която предлагате, ще постигнете високи резултати от гледна точка на печалба, доволни и лоялни клиенти и популяризиране на сайта.

За добрата онлайн реклама е нужно да изберете правилните рекламни канали и да се обърнете към правилната аудитория. Те са част от рекламната интернет стратегия, на която ще обърнем внимание малко по-късно.

Първо, ще споменем, че има три основни рекламни групи, а вие трябва да отнесете бизнеса си към една от тях. Това са:

  1. Разпознаване на бранда – тя е свързана с представянето на вашата марка или продукт на потребителите. Предимствата, ползите, които те биха имали от него. Защо хората трябва да притежават вашия продукт? Как ще ги убедите в това? Това е често предпочитана интернет реклама, в която собствениците на бизнес инвестират поетапно, защото виждат добрите резултати.
  2. Увеличаване на продажбите – този подход е свързан с достигане на потребителите и предизвикването на някакво взаимодействие от тяхна страна с продукта, проявата на реакция спрямо него. Тук може много точно да се проследи ефективността на избрания подход чрез анализи на достигната таргет група, трафика към сайта и способността му да накара клиента да взаимодейства с него.

Тук може да разчитате на онлайн реклама чрез т.нар. Плащане на клик – плащате за всеки клик върху ваша реклама, и Цена за привличане на клиент – анализ на трафика към сайта, групите потребители, които го посещават, времето, което прекарват в него, вида и броя на разгледаните страници, лоялни и нови клиенти и т.н. Всичко, което засяга вашите потребители. Ако е необходимо, може да направите и промени. Именно затова е хубаво да следите анализите.

3.Ангажиране на клиента с бранда – онлайн реклама в социалните мрежи, които са един от най-добрите канали за разпространение и популяризиране на бизнес. Хубавото е, че тук клиентите ви могат лесно да общуват с вас, да комуникират помежду си, обменяйки мнение, да получават бързо отговор на своите въпроси, да поръчат продукта ви и да почувстват бранда ви по-близък.

Нека се върнем на изграждане на добра стратегия за интернет реклама, защото такава ще ви бъде нужда, щом изберете рекламната група, към която бизнесът ви се отнася.

Най-напред трябва да определите целите, към които се стремите. Отговорете си на въпроси свързани с това какво искате да постигнете, с какво продуктът ви е по-добър от конкурентния, как ще заслужите и задържите пазарната ниша в тази сфера, от какви промени и новости имат нужда потребителите (според продукта, който им предлагате), какво трябва да направите, за да изпълните целите си. Нека отговорите бъдат вашата мотивация за растеж.

След като сте определили целите, продължете с подробен анализ на бизнеса си (финанси, ориентираност, продукти/услуги и т.н./, определете целевата си аудитория /пол, възраст, семейно положение, социален статус и др./ и изяснете имате ли и кои са активите, които вече съществуват и могат да ви помогнат да развиете дейността си. Тук се включват вече съществуват профил в социална мрежа, който може да се превърне в рекламен канал, блог, стабилна мрежа от познати, приятели, клиенти, гост публикации, статии, писани за вас и т.н. Тези активи могат да бъдат безплатни и платени, като последните включват „придобивки“, получени чрез платена реклама /посетители, продажби, реклама, публикации в социални мрежи и т.н./

Направете си план за действие. Определяйки целите си, сега трябва да ги постигнете. Помислете за дигиталния маркетинг – кои канали за интернет реклама ще използвате, които са приоритети ви. Определете изпълними резултати в кратък и дългосрочен план във времето. Може да планирате седмичен график или да разпределите целите и средствата, с които ще ги постигнете, по месеци, дори година.

Изпълнете създадената стратегия за онлайн реклама и развитие на бизнеса. В процеса на действие, ако ви дойде нещо интересно наум, може да го включите.

Анализирайте резултати от кампанията си. Отговарят ли на очакванията? Добра стратегия за онлайн реклама ли сте избрали и трябва ли да промените нещо. Вижте данните от анализите и ако е необходимо, направете съответните корекции в рекламата, аудиторията или друго.

Повече може да прочетете за Интернет рекламата на Онлайн интернет реклама

Споделете: