Дата на публикация в сайт

Собствениците на уебсайтове и SEO експерти често използват смяната на дата на дадена страница с надеждата да я класират по-високо. Имат ли обаче тези промени ефект върху ранкирането, ще Ви отговорят SEO експертите на WebsitePR в следващите редове.


Google не дава предимство в класирането на страници с обновени дати на публикуване

Алгоритмите на Google са достатъчно напреднали, за да разграничат новото съдържание и такова, по които са направени незначителни промени като например смяна на датата.

Препоръчително е да не се актуализират твърде често датата и часа на уеб страниците, тъй като това не оказва влияние върху резултатите от търсенето и върху класирането.

В глобален план не е препоръчително да актуализирате датата на страница, ако правите малки промени по нея. Смяна на този показател е нужна единствено, ако се налагат значителни промени в съдържанието.


Ще повлияе ли негативно на SEO смяната на датата на дадена страница?

Когато говорим за промяна на датата на дадена страница, трябва да сме наясно кои са двата конкретни типа за актуализиране:

  • Промяна на датата на самата страница.
  • Промяна на датата в картата на сайта.

По отношение на промяната на датата на отделна страница, дори да правите големи актуализации на съдържанието, това няма да повлияе отрицателно върху класирането.

Що се отнася до картата на сайта, обаче, стойността на <lastmod> на дадена страница трябва да бъде актуализирана точно, защото в противен случай Google ще спре да я чете.

Най-добрата практика, по отношение на показване на датите на страниците, е да са видими както първоначално публикуваните, така и последно актуализирани стойности.

Ако оставите Google да обхожда датите на публикуване на Вашите уеб страници, то почти неизбежно ще изгубите позиции в класирането. Ако искате да запазите ранкирането си обаче е нужно да покажете на потребителите датите на публикуване и актуализиране на дадено съдържание.


Как да поддържате съдържанието на сайта си актуално?

Поддържането на актуално съдържание не се влияе от датата на публикуване на дадена страница, що се отнася до Google.

Ето и част от факторите, които влияят на актуалността на дадено съдържание:

  • Честота на актуализациите
  • Количество съдържание, което търпи промени
  • Темп на нарастване на добавени нови линкове

С други думи, това, което наистина има значение, са качествените допълнения с полезно за потребителите съдържание, които сте направили към съществуваща страница. При обновяване на страници е важно да се водите от максимата, че съдържанието Ви трябва да носи добавена стойност и да е подходящо за потребителите.

Споделете: