Разлика между SEO експерт и дигитален маркетинг експерт

Всеки, който реши да започне свой бизнес, свързан с онлайн магазин или друг, трябва да познава и разграничава seo специалист от дигитален маркетинг експерт. Двете понятия се доближават едно до друго, но има тънки разлики, които ще ви помогнат да определени от какво се нуждаете за своя бизнес.

В днешно време наличието на интернет сайт е препоръчително независимо от сферата на дейност, така че нека видим към кого трябва да се обърнете, за да заявите своята позиция на интернет пазара.

Сео експертът е човек, който познава сео оптимизирането в детайли. Той е изключително ценен за всяка фирма, която желае да повиши позициите си в търсачката, да популяризира дейността си и да спечели повече клиенти, оперирайки в интернет пространството. Специалистите, заети в този бранш, обикновено имат зад гърба си множество успешно реализирани проекти и опит, който им позволява да оправдаят напълно както вашите очаквания, така и съотношението между цена и качество, което предлагат.

Важно е да се доверите на професионалисти, а не на хора, които упражняват сео като хоби. Единствено  експертните услуги биха ви помогнали да постигнете сериозни предимства пред конкуренцията и да реализирате целите на бизнеса си с добра сео оптимизация.

Компаниите, които предлагат сео услуги, разграничават три вида сео експерти, макар че обикновено един стартиращ бизнес се нуждае и от трите. Благодарение на уменията на seo специалиста, редица фирми вече са успели да затвърдят своите позиции на пазара и се развиват успешно.

Ако се нуждаете от такава услуга, свързвайки се с компания, ще разберете, че има: сео експерти по външно сео, заети в създаването на печеливша сео стратегия и външен линк билдинг; сео специалисти по вътрешно сео – занимаващи се с вътрешния линк билдинг на сайта, изготвянето на подробни анализи и извършването на необходими промени по него; сео професионалисти по ключови думи – трудоемка задача, свързана с избора на най-подходящите ключови думи, които участват в текстовото съдържание на сайта и играят много важна роля за класирането му в google.

Нека обърнем внимание и на другото понятие, което е не по-малко важно. Сам по себе си, дигиталният маркетинг специалист подсказва, че работата му е свързана с изготвянето на добра маркетингова стратегия в дигиталното пространство.

Живеем във време, в което всеки бизнес, свързан с предлагане на продукт или услуга, трябва да заеме своята пазарна ниша в интернет пространството. Дигиталният маркетинг е изключително важен за собствениците на онлайн магазини, независимо дали имат и физически такъв или не. Работата на тези специалисти е да запознаят потребителя с предлагания продукт и да го убедят в неговите предимства.

Всеки маркетинг специалист има задачата да изготви правилна стратегия за популяризиране на бранда, да се погрижи за неговия добър имидж, да намери подходяща пазарна ниша и да го ориентира към правилни групи потребители. Тук разликата между стандартния и дигиталния маркетинг е, че последният използва единствено възможностите, предоставени от интернет, социалните мрежи и съвременните технологии.

За да се потопите в дебрите на дигиталния маркетинг и за да бъдете успешни, се искат и познания по сео оптимизиране и инструментите, които google предоставя за целта. Хубаво е да имате поне основни знания по имейл маркетинг, копирайтинг, подбор на ключови думи. Задължителен е опитът с класическия маркетинг – все пак трябва да познавате прилагането на тази материя, за да успеете да направите съпоставка със същата, но във виртуалното пространство.

От казаното дотук стана ясно, че хората, които искат да се занимават с бизнес, който предлага продукт или услуга на потребителите, трябва да се възползват от предимствата на интернет. За развитието на сайта си е най-полезно да откриете експерт в оптимизирането на онлайн магазини. Човек с познания и по сео, и по дигитален маркетинг.

Двете понятия имат своите малки различия, но и доста сходства. Основават се на правилно изградената стратегия, която би подпомогнала всеки бизнес, представяйки го пред клиентите в най-добрата му светлина.

Споделете: