Конзолата за търсене на Google е снабдена с важна информация за собствениците и оптимизаторите на сайтове. Чрез GSC, Google е свършил чудесна работа, предоставяйки отчети и функционалности, които могат да ви помогнат да диагностицирате проблеми, да разберете вашия органичен трафик за търсене, да тествате сайта си и др.

Въпреки това има някои объркващи неща, с които можете да се сблъскате, докато преглеждате докладите в конзолата, и това важи особено за тези, които са нови в SEO. Пример за това е Отчитането на Ефективността, което преди се наричаше Анализ на Google търсенето. Отчетът за ефективността предоставя много информация за органичния ви трафик на търсене, включително заявки, водещи към сайта ви, класиране на целевите страници в търсенето, честотата на кликване (CTR) за заявки, средната позиция за класиране на сайт в Google и др.

Предполагаме, че някои от показателите може да са доста объркващи. Например, изключително важно е да се разбере какво представляват импресиите и кликовете и как Google изчислява позицията за заявки и целеви страници. След като говорихме с много клиенти, стана ясно, че ще е необходимо да направим и едно ръководство за това как работят тези неща.

По-долу ще представим 19 основни точки, които ще ни помогнат да разгадаем света на импресиите, кликовете и позициите.

 1. Импресии
  Импресиите представляват информация колко пъти вашият сайт е бил показан в резултатите на Гугъл, когато някой търси определена ключова дума. Тук ще въведем нов израз, с който ще наричаме първите 10 линка, излизащи при търсенето на ключова дума. Ще ги наричаме 10 сини връзки (лесно е, те са 10 и са сини) За стандартните 10 сини връзки, импресията се отчита дори когато те не се виждат на екрана на търсещия. Така че ако сайтът ви е номер 9 или по-надолу, все още се отчита като импресия.
 1. Външни връзки VS връзки за уточняване на заявки
   Ако елемент от резултатите на търсенето не съдържа връзка, която води извън Google, тя не се отчита като импресия. Например, ако набор от връзки (като миниизображения) водят до повече търсения с Google (уточняване на заявките), те няма да се считат за импресия и няма да заемат позиция. На долната снимка червените стрелки маркират връзки, които водят извън Google (връзки за уточняване на заявки). Те просто водят до още търсения. Връзката на Уикипедия обаче се брои, тъй като води до Google.
връзки, водeщи извън Google
Червените стрелки маркират връзки, които водят извън Google.

 

 1. Позиция
  Позицията се изчислява отгоре надолу и след това на базата на езика. За български, това ще бъде от ляво на дясно, но може да бъде обратно за други езици. Това е изключително важно да се разбере. Например най-често срещаните фрагменти ще бъдат позиция 1 (горната лява част на екрана). Но панела с още информация би могъл да бъде позиция 11 на страница 1, въпреки че е в горния десен ъгъл на резултатите от търсенето. Отбележете, че има 12 сини връзки в лявата страна на резултатите от търсенето в следващия пример, а панела с още информация е позиция 13 от дясната страна.
позиция в търсачката
Червените стрелки отново показват връзки, водещи извън Google. Панелът с още информация се намира на 13-та позиция.
 1. Връзки в блокови елементи
  Всички връзки в един елемент на SERP имат една и съща позиция. Например, всички обяви във въртележката на AMP ще имат една и съща позиция във вашите отчети. Ако този въртележка е на втора позиция в SERPs, тогава всички AMP обяви в рамките на този въртележка ще получат позицията 2. Същото се отнася и за панела с още информация. Ако той е на позиция 11, тогава всички връзки в този панел ще получат позицията 11. Имайте предвид, че въртележките се обработват малко по-различно по отношение на импресиите.

  AMP карусел
  AMP въртележка (карусел)
 2. Връщане към SERP
  Например, ако потребител кликне върху връзка към външна страница, върне се към SERP и след това отново кликне върху тази връзка, това се брои само за едно кликване. Но кликването върху различна връзка след това ще се счита за отделен клик.
 3. Реклами
  Ами рекламите? Рекламите НЕ заемат позиция в SERP. Това също е изключително важно да се разбере. Може да имате позиция номер едно в SERP, но също така може да бъдете класирани под рекламите за пазаруване и текстовите реклами. В такъв случай вие все още ще имате позиция номер едно, но може това да не е от значение за потребителите, тъй като те са сколонни да цъкнат на първия видян линк.

  позиция на рекламите
  Червените стрелки показват рекламите, а синята стрелка - сайт на първа позиция
 4. Многобройни обяви и позиции
   Позицията в Отчета за ефективност е най-горната връзка към сайта ви в SERP. Така че, ако сайтът ви се класира в позиции 2 и 5, позицията ви за тази заявка ще бъде 2.
 5. Какво е целеви URL?
  Кликовете, импресиите и позициите се броят за този URL адрес, към който са пренасочени потребителите. Например, когато URL адреса не ни показва отделен мобилен URL, въпреки че при кликване ще ни отведе в мобилна версия. В този случай мобилния URL ще получи импресията и кликванията, а не URL адреса на десктоп версията, която се показва в резултатите от търсенето. Това е целевият URL адрес, този, който получава импресията, кликванията и позициите.
 6. Въртележки (карусели) 
  Офертите в рамките на въртележките трябва да бъдат видяни, за да се считат за импресия. Те се различават от начина, по който Google третира стандартните 10 сини връзки. Не забравяйте, че ако се класирате на позиция 9 и потребителят не се придвижва надолу, за да го види, той все още се отчита като импресия. Но за въртележките, обявата трябва да бъде видяна изцяло.
 7. URL адреси на AMP
  URL адресът, който получава импресии, кликвания и позиции, ще бъде URL на AMP, когато се класира в резултатите от мобилното търсене. Позицията за AMP зависи от това дали тя е в AMP карусел или класиране от 10 сини връзки. Ако е в карусела на AMP, списъкът трябва да бъде видян, за да се брои като импресия. А ако е в 10-те сини връзки, тогава не е необходимо да се прелиства, за да се регистрира импресия.
 8. Фрагменти
  За тях се прилагат стандартните правила, които важат и за 10-те сини връзки. Когато се появяват фрагменти, които се класират на върха на SERPs (което често се случва), те ще получат позиция 1. Въпреки това, можете да ги видите от дясната страна в панела с още информация. В тази ситуация, те се намират на позиция 11.

  Фрагмент с информация
  Фрагментът с информация се намира на позиция 1 (червена стрелка) , а синият линк на позиция 2 (синя стрелка)
 9. Изображения
  Изображението е просто връзка към страницата на сайта ви, която съдържа това изображение. Затова Google не може да прави разлика между различни изображения, които сочат към същата страница в сайта Ви. От техния помощен документ:

  „Всички изображения се считат за еднакви връзки по отношение на кликванията, импресиите и позициите.“

 10. Търсене на уеб VS търсене на изображения
  Уеб търсенето и търсенето на изображения се записват отделно. Отчитането на ефективността не комбинира данните. Можете да филтрирате резултатите си в Отчета за ефективността, за да видите данните за търсенето в мрежата и търсенето на изображения.
 11. Кликвания върху изображението
   Кликванията върху изображения се отчитат само когато водят извън Google. Например едно кликване за разширяване на миниатюра не се отчита като кликване.
 12. Импресии на изображението (10 сини връзки срещу карусели с изображения)
  В стандартната страница с резултати от търсенето, която може да съдържа изображения в блоков елемент, за изображението се отчита импресия, независимо дали изображението се превърта, за да бъде видяно в карусела. Например, ако блок от изображения се намира в 10-те сини връзки, когато страницата с резултатите от търсенето се зареди, след това се отчита импресия. Обаче, ако изображението е в карусела, тогава изображението трябва да се превърти в изглед, за да се брои като импресия.

  Блок с изображения
  Блок с изображения, всяко изображение отчита импресия
  изображения в карусел
  Изображенията във въртележката отчитат импресия, когато превъртите до тях
 13. Раздел Търсене на изображения
  За да се брои като импресия, трябва да превъртите по-надолу и изображението да бъде показано на екрана ви. Това е различно от стандартните резултати от търсенето в мрежата (10 сини връзки). Така че при търсенето на изображения, вашите картинки, намиращи се надолу в страницата с резултати от търсенето, трябва да бъдат видяни на екрана, за да получат импресия.

  раздел търсене на изображения
  Жълтата лента показва изображения, които отчитат импресия, когато превъртите надолу до тях
 14. Позиция на изображението
  В стандартните резултати от търсенето, когато се предоставят блокове с изображения, всички изображения заемат една и съща позиция. Така че, ако видите блок от изображения, съдържащ седем изображения в позиция 3, всяко изображение ще бъде отчетено като позиция 3. Но в раздела за търсене на изображение позицията се изчислява отляво надясно и след това отгоре надолу за България. Така че, ако изображението ви е в първия ред, а на седма позиция отляво, то ще бъде отчетено като позиция 7. За други езици, които се четат отдясно наляво, тогава позицията ще бъде отчетена отдясно наляво и след това от горе до долу.
 15. Единичен елемент за търсене с множество връзки
   Ако в даден елемент има няколко връзки, водещи към един сайт, всички връзки към него ще се считат за една импресия на сайт. Но ако връзките водят до различни URL адреси на един и същ сайт, те ще бъдат разбити като отделни импресии в отчета за страниците.
 16. Множество връзки към една и съща страница от един елемент за търсене
  Всички импресии за една и съща страница, свързана с резултатите от търсенето, се обединяват в една и съща импресия. Така че може да имате три връзки в един елемент за търсене, които водят до една и съща страница, но Google ще ги брои само като една импресия (не три).

Изчистване на объркването относно импресиите, кликванията и позицията

Надяваме се, че този документ ви помогна да разгадаете някои показатели в Отчетите за ефективността в конзолата за търсене на Google. И… Надяваме се, че тази статия е по-малко объркваща от гледането на „Генезис“.