Реклама във Фейсбук - Ръководство за начинаещи

Преди да се впуснете в необятния свят на Facebook рекламата е необходимо да се запознаете с правилно таргетиране на вашата целева група. Как успешно да рекламирате вашия онлайн магазин?

Как да таргетирате рекламата към подходящите хора така, че да ги привлечете и да постигнете вашата цел на приемлива цена? Това са само малка част от въпросите, които ще бъдат засегнати. Преди всичко е важно да направите вашия бизнес профил. Ако все още не разполагате с такъв следвайте стъпките:

Фейсбук ще ви пренасочи към страница, където да въведете вашите данни за достъп:

След като сте въвели коректно данните е необходимо да създадете акаунт:

 • Поле „Име на вашия бизнес и акаунт” – в това поле въвеждате публичното име на вашия бизнес.
 • Поле „Вашето име“ – в това поле въвеждате името ви.
 • Поле „Вашият бизнес имейл“- в това поле въвеждате вашия бизнес имейл. На него ще бъде изпратено потвърждаващ имейл.
 • Бутон „Изпрати“ – дава възможност да изпрати въведените данни.

Следващата стъпка е да потвърдите вашия имейл адрес:

След като потвърдите имейла е необходимо от бизнес настройките да добавите акаунт за реклама:

На екрана се визуализира нов прозорец в които е необходимо да зададете име на акаунта, часова зона и валута. Много е важно да зададете часовата зона в която сте локализиран, защото тази настойка после не може да я променяте.

На екрана ще се визуализира нов прозорец, които изисква да потвърдите за какво ще се използва този рекламен акаунт:

Следващата стъпка, която следва е да си зададете права на управление:

След като вече сте създали бизнес акаунта и сте го свързали с конкретна страница е време да преминете към същинската част, а именно пускане на първата ви фейсбук реклама. За целта е необходимо да посетите https://www.facebook.com/adsmanager и да следвате стъпките.

Преди всичко трябва да отбележим, че фейсбук предоставя различни варианти за платена реклама, които са разпределени в три категории:

 1. Кампании (Campaigns) – Кампаниите пазят всички ваши активи.
 2. Рекламни групи (Ad sets) – Ако рекламите ви са насочени към оттелни таргет групи с различни характеристики, трябва всяка една да бъде отделна.
 3. Реклами (Ads) – Рекламите ви са настроени към рекламните групи, а всяка една от тях включва набор от реклами, различаващи се по критерии – цвят, описание, пол и т.н.
 • Бутон „създаване-create“- с помощта на този бутон вие създавате рекламна кампания.

На екрана ще се визуализира нов прозорец, съдържащ 11 различни възможности:

 • “Brand awareness – осведоменост за бранд” – ако изберете този тип кампания фейсбук оптимизира за две основни функции – да достигнете до максимален брой аудитория, както и да ви покаже до какъв процент аудитория ще кажат след това, че помнят рекламата, ако фейсбук ги е запитал до 48 часа.
 • „Reach – достигане” – ако изберете този тип кампания фейсбук ще оптимизира тази реклама до достигането и на максимален брой аудитория и ще подсигури потребителя да не вижда рекламата повече от един път на ден.
 • “Traffic – трафик” – ако изберете този тип кампания фейсбук ще оптимизира тази реклама до достигането и на максимален брой трафик към сайта ви.
 • “engagement – ангажиране” – този тип кампании се пускат, когато искате да имате максимално много ангажирания по съдържанието ви.
 • „app installs – инсталирания на приложение” – ако изберете този тип кампания фейсбук ще оптимизира тази реклама до достигането и до хора, които най-вероятно ще искат да си инсталират даденото приложение.
 • “Video views – преглеждания на видео клипове” – този тип кампания се избира когато искате да рекламирате видео. Имате възможност от 10, 30 сек и true views, която оптимизира рекламата ви до максималното достигане, преди потребителите да се откажат да го гледат.
 • „Lead generation – генериране на потенциални клиенти” – този тип кампания ви позволява да искате данни от потребителите в замяна на нещо, което те ще получат (уеб новинар, ваучер, електронна книга).
 • “messages – съобщения” – този тип кампания ви позволява да привлечете повече хора, които да изпращат съобщения на бизнеса ви в Messenger и Instagram Direct.
 • “conversions – конвертирания “- този тип кампания ви позволява да показвате рекламата на потребителите, които най-вероятно ще предприемат ценни действия, като например извършване на покупка или добавяне на информация за плащане, на вашия уебсайт, приложение или в Messenger.
 • „catalog sales – продажби по каталог” – този тип кампания ви позволява да използвате целевата си аудитория, за да показвате на хората реклами с елементи от вашия каталог.
 • “Store traffic – трафик към магазин “- този тип кампания ви позволява да показвате рекламата си на хора, които най-вероятно ще посетят физическите ви магазини, когато са близо до тях.

В настоящето ръководство ще разгледаме опцията трафик, която ще ви даде повече посещаемост на онлайн магазина или уебсайта ви. В поле „Кампания – Campion name” – е необходимо да запишете името на кампанията, например „Campion1”.

На следващата стъпка е необходимо да посочите дали кампанията е свързана с някои социални въпроси.

Следващата стъпка е конфигуриране на целевата аудитория, задаване на бюджет на рекламата и цел на кампанията.

В първото поле е необходимо да посочите на къде да се генерира трафика:

В нашият случай ще бъде към уеб сайт.

Следващата стъпка е определяне на бюджет и график на рекламата. Имате възможност да зададете дневен бюджет и бюджет за целия период, както и крайна дата на рекламата. Нашият съвет е да пуснете рекламата за седем дни, за да видите какви резултати тя ще даде.

По всяко време може да изтриете и редактирате някоя от характеристиките, ако смятате, че не са уместни и не дават резултатите, който очаквате. Имате възможност и да дублирате рекламна кампания, което пък от своя страна ще ви бъде полезно при пускането на подобна или искате да видите едновременно как се справят две кампании със сходни характеристики.

При следващата стъпка имате две опции: да създадете нова аудитория или да използвате запазена. В нашият случай ще създадем нова аудитория. Съветваме ви да добре да обмислите каква е вашата целева група и какви са потенциалните ви клиенти. Какви интереси имат, на каква възраст са, какво обичат да правят през свободното си време, пол, каква музика предпочитат и т.н.

Да предположим, че имате отговори на въпросите и преминаваме към определяне на местоположението на аудиторията ви. Имате възможност да таргетирате за цяла България или за хора, които живеят в конкретен град или наскоро са го посетили.

Следващата стъпка е определяне на възрастта. Стандартните възрастови групи са „18-24“, „25-34“, „35-44“, „45-54“, „55-64“. След това е определяне на пола. Имате възможност да посочите мъже, жени или и двата пола.

В следващата графа имате възможност да зададете точни характеристики на потенциалните ви клиенти по демографски признак, интереси и поведение. Например образование, работа, състояние на обвързаност, спорт, пазаруване, поведение при покупка и т.н.

Следващата стъпка е избор на език. Нашият съвет към вас е ако вашата кампания е насочена към българския пазар и зададете някои конкретен език, има вероятност рекламата да не се покаже на даден потребител, тъй като има той може да не е задал език в профила си.

Следващата стъпка е определяне на това дали рекламата ви да достигне до хора, които имат специфична връзка с вашата страница, приложение или събитие. Това ще стесни аудиторията ви, за да се включат само хората с тази специфична връзка, които също така отговарят на останалите категории за насочване, избрани от вас.

Следващата стъпка е определяне на разположението на рекламните карета. Може да изберете между автоматичен или ръчен режим на настройка. При автоматичния режим рекламите ви ще се визуализират на местата, където се допуска, че ще реализират най-добри резултати. При ръчния режим на настройка вие задавате къде да се разполагат рекламите ви.

Вариантите тук са основния поток (news feed) с информацията на Facebook,  в социалната мрежа Instagram, в Messenger (като реклама, която се помещава в потока ви от съобщения или в партньорската мрежа на Facebook – Audience Network.

Имате възможност и да задавате къде точно да се разполага самата реклама: новинарските канали, сторис, във видеа, при търсете във фейсбук, изпращане на директно съобщение към хората с които сте се свързали, в статии или приложения.

Сами виждате, че ръчния режим ви дава много опции с помощта на които да таргетирате много прецизно разположението на рекламата.

Като допълнителни опции на ръчния режим може да задавате дали рекламата да бъде видима само за iOS или Android устройства, а също така и за хора, които са свързани с Wi-Fi.

Следващата настройка предотвратява показването на рекламите ви в или покрай съдържание, което не е благоприятно за Вашата марка, създаване на списък с блокирани потребители и изключване на разполагането на рекламата във видео потоците на живо от всички партньори.

Последната стъпка е оптимизация и разпространение на рекламата. В нашият случай ще го оставим на щраквания на връзка. Опцията „cost control” ви помога да задавате определен бюджет на разходите при кликване върху рекламата. Ако не зададете някаква стойност, Facebook ще се съсредоточи върху изразходването на целия ви бюджет и постигане на най-много резултати.

След като преминете напред вие преминавате и към създаването на рекламата. Първото нещо, което трябва да изберете е формата й. Имате възможност да избирате между едно изображение или видео, каросел или колекция.

Можете да експериментирате като пуснете три реклами с различни снимки и еднакъв текст и да видите коя ще даде най-добри резултати.

Следващата опция ви дава възможност да добавите мултимедия в това число изображения, видеоклипове, каталог или да създадете слайшоу. Опциите тук са много и зависят от това, което сте планирали.

При избора на съответния вариант се визуализира нов прозорец от които да изберете подходящата снимка, видеоклип или друга опция. Ако изберете добавяне на изображение на екрана ще се визуализират изображенията от акаунта ви, инстаграм профила и стокови снимки. Имайте предвид, че не всички изображения са подходящи.

Имате възможност да създадете слайшоу от предварително зададени темплейти. След като изберете някои от тях на екрана ще се визуализира нов прозорец от които да добавите изображения или видео, а също така и музика.

След като зададете изображението е необходимо да попълните и следващите полета, които са primary text (основен текст – до 125 символа), заглавие (до 40 символа), описание (то се показва само в някои разположение и на конкретни потребители), URL адрес на уеб сайта и call to action (призив за действие, може да бъде резервация, свържете се с нас, научете повече и т.н)

Последното, което трябва да направите е да изберете една или повече опции за проследяване на реализациите. Ще видите резултатите в Ads Manager заедно с данни за ефективността на рекламите.

Накрая натискате бутона “Публикуване” и рекламата ви да премине в процес на одобрение от страна на екипа на Facebook.

Споделете: