-1-

Какво представлява сео оптимизацията?

СЕО Оптимизацията е популяризиране на вашия сайт и организиране на съдържанието вътре в него по начин, който дава по-добра представа на търсачките, каква информация се съдържа в него. Основния резултат от сео оптимизацията, който се цели е постигането на челни резултати при търсене в Google.

SEO (search engine optimizer) или СЕО (оптимизация за търсещите машини)

Защо е необходимо да се прави СЕО оптимизация?

Когато предлагате определна стока или услуга чрез уеб сайтa Ви, първото нещо, което трябва да напраивте е да привлечете клиенти, които да се запознаят с това, което предлагате. Поради тази причина Вие трябва да направите сайта си популярен в интернет, чрез насочване на потребители, които търсят информация в интернет търсачките (Google, Yahoo, Bing, Yandex...) към вашия сайт.

Какво трябва да разберем?

Най-важното е да се знае по какъв начин клиентите в интернет търсят услугите или продуктите, които вие предлагате. Пример SaitBG.com изработва сайтове и логично хората, които исакт да си направят сайт и търсят информация в Google изписват в полето за търсене "изработка на сайт". Хората, които искат да им се направи сео оптимизация на сайта им за да излизат на челни позиции при търсене в Google, изписват в полето за търсене "сео оптимизация". Просто трябва да помислите, какво бихте написали в полето за търсене, когато търсите продукт или услуга, който Вие предлагате.

Какво е конкуренция на търсената дума/израз за сео оптимизацията?

Когато търсите дума или израз в интернет и резултатите са силно релеватни, тоест откривате много конкуретна информация, то тази дурма/израз е силно конкурентен. В общи линии сео оптимизацията за думи и изрази е лено постижима, когато няма сайтове предлагащи конкретно тези продукти, услуги или информация. Колкото повече сайтове има, които предлагат продукта, услугата или информация свързана с търсената фраза сео оптимизацията е по-трудна и по-бавна.

Какво представялва сео оптимизацията?

Най-общо казано тя се разделя на две части вътрешна и външна, като всяка една част е много важна.

Вътрешна СЕО оптимизация?

При вътрешната сео оптимизация се организира информацията вътре в сайта по правилен начин, така че Google и другите търсачки да могат да разберат с кои ключови думи да свържат вашият сайт (съдържанието в него) и кога да го показват в резултатите си.

Външна СЕО оптимизация?

При външанта сео оптимизация се създават множество външни връзки към вашия сайт с които се оказва на търсачките, каква информация се съдържа във вашия сайт и с какви ключви думи трябва да се обвърже.

За колко време се прави СЕО оптимизация?

Сео оптимизацията се прави за различен период от време и резултатите от нея са видими също след определен период. Самото й извършване може да отнеме от седмица до месеци. По важното е, че е небоходим период от време за да се види ефекта от направата й или моментът, когато ще станат видими резултатите в Google. Именно този момент е най-очаквания и желан ефект и е възможно да отнеме от две седмици до няколко месеца.

Каква СЕО оптимизация да избера?

В зависимост от това, колко са конкурентни думите или изразите, които желете да бъдат асоциирани с вашия сайт зависи каква сео оптимизация трябва да се направи. Колкото сумите и изразите са по конкурентни толкова по подробна и продължителна сео оптимизация се налага да бъде направена.

Колко струва СЕО оптимизацията?

Цената за сео оптимзиация, може да варира в доста голяма граница. Също така да бъде само еднократна такса или и да има абонамет за поддръжка та й.

Какво е важно да знаем !!!

Сео оптимизацията никога не може да бъде гарантирана на 100%. Единственият, който може да ви гарантира челни позиции в Google е самият Google. Ако някой ви дава гаранция 100%, че ще бъдете първи или n-ти при търсенето на определена дума или фраза то това е несериозно изказване, понеже единствено Google решва, кой ще покаже на първо място и единствено той знае с точност как да орпедели кой да е на първо, второ и n-то място в резултатите си.

***

още: Оптимизацията за търсещи машини е съвкупност от мероприятия и техники, които се прилагат за един web сайт, с цел, той да излезе колкото е възможно по-напред като резултат от търсенето (обикновено с Google) по дадени ключови думи.

Например, настоящият сайт излиза на 1 място по ключовите думи "изработка на уеб сайт" и по "уеб  дизайн" за  Стара Загора при търсене с Google.

Оптимизацията е продължителен процес, който трябва да започне още с началните стъпки на създаване на уеб сайта, за да даде възможно най-добри резултати.

Оптимизация  не трябва да се прави само веднъж, защото съдържанието на сайта се обновява (актуализира) непрекъснато, а и алгоритмите на търсещите машини се променят.

За да се знае, как да се направи добра оптимизация, трябва да се знае, как работят търсачките. Какви са механизмите и алгоритмите за оценка на един сайт.

Кои са най-важните елементи от оптимизацията на един сайт?

Първата стъпка от оптимизацията  е избора на ключови думи в уеб страницата.

За да поддържате висока гъстотата на ключови думи, докато увеличавате съдържанието, често е необходимо да повтаряте повече пъти едни и същи думи, без да употребявате синоними, дори понякога съдържанието да не изглежда добре написано. Запомнете, че линковете и картинките също трябва да съдържат комбинацията от ключови думи.

Основни правила при ползването на:
Мета тагове

Използвайте различни ключови думи в различните страници.
Използвайте google adwords, за да научите кои са най-добрите ключови думи за вашият web сайт.
Изберете уместни ключови думи (най-силните, не винаги, са най-добри).
Използвайте до 255 символа за ключовата дума (не употребявайте повече, за да избегнете вкарване в черния списък).
Избягвайте да използвате шпации в ключовата дума, като отделяте думите само със запетайки (за спестяване на символи).
Избягвайте употребата на незначителни думи (главно, всички кратки думи от по 2-3 символа).
Сортирайте ключовите думи от най-силните към най-слабите.
Използвайте ключови думи в заглавието.
Използвайте различни заглавия за различните страници.
Пишете различни описания за различните страници.
Използвайте до 255 символа за описанието.
Вкарайте ключови думи в описанието.
Заглавията и описанията трябва да се добре написани и трябва да продават.  ==>

-2-

Сложете вътре името на създателя на сайта (или собственика на компанията), за да може web сайта да се намира по-лесно от тези които знаят създателя.
Използвайте “robots”  (той ръководи индексирането от търсещите машини).

Линкове

Направете връзки между страниците  (направете сайта си лесен за управление).
Сложете ключови думи в заглавията на линковете.
Котвата на текста трябва да съдържа ключова дума (избягвайте употребата на “click here” като котва на текста).
Използвайте различни ключови думи или фрази за различните линкове.
Използвайте наименувани линкове, за да имате повече линкове и да направите страницата лесна за управление.
Избягвайте развалени линкове.
Но не прекалявайте, защото сайта ви може да се счита за „spamming” заради линковете (сайта ви може да влезе в черния списък ако има прекалено много линкове).
Разменяйте линкове с патньори.
Избягвайте да създавате „семейство от сайтове” и да обменяте линкове само с тези сайтове (търсещата машина може да разпознае, че тези линкове са обменени само между дадена група ), създавайте линкове с други сайтове (разбира се като избягвате конкурентните).
Свързвайте вашият web сайт с важни сайтове (с висок ранк).
Създайте си външни линкове: колкото се може повече.
Външните линкове трябва да бъдат отваряни в нов прозорец.

Съдържание на страницата

Съдържанието трябва да е съществено (дайте на потребителите това което очакват да прочетат, избягвайте off-topic).
Съдържанието трябва да е интересно (предложете нещо ново на потребителите).
Съдържанието трябва да е добре написано (избягвайте граматически грешки и го направете лесно за четене).
Съдържанието трябва да се обновява (покажете на търсещите машини, а и също и на хората, различно съдържание всеки път, когато страницата е индексирана).
Съдържанието трябва да е видимо: криенето на ключови думи чрез използване на прекалено малък шрифт или писането им в цвят еднакъв с този на фона се счита за спам (сайта ще бъде вкаран в черния списък).
Избягвайте повече от една страница да е силно оптимизирана.
Осигурявайте създаването на новини чрез RSS.
Използвайте „strong” вместо „bold”.
Използвайте „em” вместо „italic”.
Използвайте ключови думи в „strong”, “em” и “underlined” , за да ги направите по-силни.
Избягвайте употребата на javascript когато е възможно (меню създадено с CSS стилове е по-добро за оптимизацията за търсещи машини).
Избягвайте да слагате съдържание в ASP или PHP кода, когато е възможно (динамичното съдържание не трябва да е индексирано от гугъл).
Избягвайте да използвате рамки (тяхното съдържание не се индексира).
Валидирайте HTML.
Валидирайте CSS.
Постигайте гъстота на ключовите думи.
Използвайте списъци, когато е възможно.
Използвайте „th” вместо “td” за заглавията на таблиците.
Използвайте „googleon” и “googleoff”, за да скриете част от документа от гугъл.

Изображения

Слагайте ключови думи в „alt” полето на “img” (трябва да има описание на изображението, не лист със спам от ключови думи).
Слагайте ключови думи в заглавието на изображението.
Използвайте различни ключови думи за различните изображения.
Използвайте gif формат вместо jpg, когато е възможно (например за логотата).
Избягвайте употребата на твърде големи изображения.
Изображенията не трябва да са прекалено тежки (намалете качеството когато не е необходимо).
Променете размера на изображението ръчно, вместо чрез html.
Определете точно размера на изображението в кода, също и ако изображението няма нужда от промяна в размера.
Използвайте изображенията като връзки.

Заглавия

Сложете ключови думи в заглавията.
Използвайте различни заглавия според значимостта на тяхното съдържание (стила може да се промени в CSS).
Най-силните ключови думи в H1, най- слабите в H6 (когато е възможно).
Избягвайте злоупотребата със заглавия (ако цялото съдържание на страницата е написано в h1, тя ще бъде вкарана в черния списък).
Използването на заглавията като връзки, прави по-силни ключовите думи които се съдържат в котвата на текста.

Не забравяйте да добавите

Указание при грешна страница.
Robots.txt файл в основната папка (позволява и забранява, на определени роботи на търсещи машини, достъпа до специфични зони от вашия сайт).
Карта на сайта.

За url адресите на вашите страници

Изберете добър домейн (съдържащ ключови думи и лесен за запомняне).
Имената на папките, страниците и изображенията трябва да съдържат ключови думи.
Разделете ключовите думи от името на файла с dashes или underscore, за да могат да се разпознават от търсещите машини.
Избягвайте динамичен url.
Избягвайте да преименувате файлове и папки (индексираните страници ще загубят ранка си).
Пренасочвайте страниците, ако е нужно.

Проверявайте периодично

Ранка на вашият уеб сайт чрез различни видове търсения и търсещи машини.
Ранка на отделните страници.
Ранка “The Alexa” (използвайте “Alexa toolbar”)
Проверявайте и Google Analytics.

Не забравяйте!

Алгоритмите на търсещите машини се променят често.
Вашият уеб сайт може да бъде отхвърлен при търсене в определени географски области, така че го създайте там където искате да бъде намерен.
Вашият уеб сайт може да бъде отхвърлен, поради търсене на определен вид езици.
Всеки път когато потребител посети вашия сайт и кликне “back”, за да излезне, той повишава bounce-rate-а на вашия web  сайт (това не е добре за оптимизацията за търсещи машини), така че се опитайте да задържате потребителите колкото се може повече във вашия сайт (поне половин минута) и, разбира се, не кликвайте “back” прекалено бързо когато посещавате собствения ви сайт.
Оптимизацията за търсещи машини е продължителен процес, затова не трябва да се прави само веднъж.