С достъпа си до WebSitePR.eu считаме, че сте запознати и съгласни със следните условия за ползване:

1. Екипът на WebSitePR.eu има право да прави по всяко време промени в информацията и условията на ползване без предварително уведомление.

2. WebSitePR.eu не носи никаква отговорност за вреди и последици, породени от или свързани по някакъв начин с достъпа Ви и ползването на интернет сайта WebSitePR.eu.

3. Информацията в WebSitePR.eu се предоставя в съответствие с действащото законодателство на Република България.

4. WebSitePR.eu не носи отговорност за настъпили вреди вследствие използването на WebSitePR.eu, както и не носи отговорност за информацията, която се съдържа в сайтове, към които WebSitePR.eu има хипервръзки.

5. Използването на информацията, която се съдържа в WebSitePR.eu, е по собствено желание, за сметка и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията на носителя на авторското право по Закона за авторско право и сродни права.

6. WebSitePR.eu не носи отговорност за възприемането и интерпретирането на точната и ясна информация, съдържаща се в WebSitePR.eu.

7. Цялото съдържание на информацията в WebSitePR.eu е предмет на авторско право със запазени права и последвали законови последици. Нямате право да възпроизвеждате, променяте, разпространявате и използвате за каквато и да е публична или търговска цел, каквато и да е част от информацията в WebSitePR.eu, без изричното писмено разрешение на WebSitePR.eu.

8. За получаване на разрешение за възпроизвеждане на информацията в WebSitePR.eu, въпроси относно Общите условия или при възникване на какъвто и да е друг въпрос, моля използвайте формата за контакт.

9. WebSitePR.eu събира информация за посетителите си. WebSitePR.eu се старае по никакъв начин тази информация да не бъде изложена на опастност от злоупотреби. Някои от данните се събират с цел използването на някои от услугите на трети страни. Предварително е уточнено тази информация да не бъде публикувана в общественото пространство, но WebSitePR.eu не може да гарантира за действията на трети страни.

10. WebSitePR.eu използва cookies, чрез които се събира информация за посетителите, която не съдържа лични данни.

11. Не предлагаме услуги на сайтове, нарушаващи законите на Република България, както и на такива, които преценим като неподходящи.

12. Не даваме гаранция за определено класиране в търсещите машини, както и за конкретен брой посетители, които бихме успели да привлечем. За сметка на това поемаме ангажимент за качествено и професионално изпълнение на предплатените услуги. Даваме гаранция, че по никакъв начин с действията си няма да навредим на Вашия сайт и влошим класирането му в Google. Ако това се случи по наша вина, то ще Ви възстановим заплатената сума и ще направим всичко възможно да възвърнем реномето Ви в интернет средата.

13. Не носим никаква отговорност, ако по някакъв начин трети лица получат достъп до сайта и умишлено се опитат да саботират Вашата или нашата работа.

14. Ще очакваме от Ваша страна активно съдействие и предоставяне на нужните текстове и информация за Вашата дейност свързана със сайта.

15. Всички услуги на WebSitePR.eu са предплатени. Възможност за плащане – epay.bg, easypay, econt, по банков път или чрез paypal. Заплащането се извършва преди започване на същинската трудова дейност, но не и преди получаването, оформянето и одобрението на всички необходими документи, данни, текстове и връзки, отнасящи се до предоставянето на качествени услуги от наша страна.